top of page
missing_music_edited.png

Le Voci søker ny dirigent fra høsten 2024

Le Voci er et kammerkor med ca 32 medlemmer fra 40 år og oppover. Koret synger et bredt spekter av klassisk musikk og folkemusikk, ofte i nye og spennende arrangementer. Vi synger både enkeltsanger og større verk, a cappella eller akkompagnert av instrumentalister eller orkester.

Koret ble stiftet i 1999 og vi har øvelse hver tirsdag på Oslo Met på Bislett kl 18:30 – 21:15. I tillegg har vi i snitt ett helgeseminar pr semester og 4-5 konserter i året. Koret er medlem av Norges Korforbund. Le Voci har helt klare ambisjoner om å utvikle både den enkelte sanger og koret som helhet. Vi har et godt sosialt miljø og et velfungerende styre.

I løpet av disse 25 årene har vi hatt fem forskjellige dirigenter, så «virketiden» er relativt høy, - i snitt ca 6 år. For tiden har vi Ida Cecilie Holm som gjestedirigent og hun vil lede oss fram til sommeren 2024. Vi er uten dirigent fra høsten 2024 og vi leter derfor etter en egnet person. Kanskje du som leser dette, er denne personen? Vi vil at du

  • har dirigent-utdannelse og god kompetanse på sangteknikk

  • er klar og tydelig i din dirigering

  • er positiv, strukturert, samarbeidsvillig og tålmodig

  • har god forståelse for ulike sjangere


Vi ønsker videre at du er klar for å lede et kor som består av erfarne sangere og som er vant med å forholde seg til en dirigent som har meninger om hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Du vil ha det musikalske ansvaret for koret, og i den forbindelse er selvfølgelig samarbeid med styre og repertoar-komite viktig. Styret består av seks kormedlemmer og er ansvarlig for driften av koret.

Lønnen er etter avtale og tar utgangspunkt i CREOs satser og om fatter som nevnt

  • Ukentlige øvelser (a 2:45 timer)

  • Ett seminar pr semester (lørdag + søndag, ca 5 timer pr dag)

  • 2-3 konserter pr semester

  • Vi forventer også at du kan være med på en lenger tur, ca hvert annet år.

Søknad med CV sendes styreleder Trygve Smebye på smebye@online.no. Søknadsfrist er 20. februar. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til prøvedirigering i løpet av mars måned og vi tar sikte på å inngå bindende avtale innen 31. mars 2024.

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med styrets leder Trygve Smebye på telefon 9705 7656 eller e-post smebye@online.no.

bottom of page