top of page

Strategidokument

Le Voci betyr stemmene. Kammerkoret ble stiftet 01.02.1999. Vi har et tydelig ståsted i klassisk musikk. Koret synger avansert musikk fra alle tidsepoker og fra mange land på mange språk. Vi tilstreber notefrihet på våre konserter for at formidlingen av musikken skal bli så god som mulig.

Vi gjennomfører faste julekonserter og vårkonserter med variert musikk i vakre arrangementer, fortrinnsvis a cappella, men også med instrumental støtte. Koret inviterer sangsolister og solister på instrumenter og samarbeider med andre kor, spesielt på våre turer til utlandet.

Koret skal til enhver tid ha ca. 32 sangere og god balanse mellom stemmegruppene. Ved rekruttering søker vi sangere med erfaring og gode stemmer i aldersgruppen 35-55 år, som kan bidra til å øke kvaliteten i stemmegruppen og som ønsker å synge i Le Voci i mange år. Da kan vi utvikle klangen i koret ytterligere. Prøvesang er obligatorisk.

Le Voci arrangerer to seminarer hvert semester, hvor vi utvikler sang- og pusteteknikk, intonasjon, presisjon, balanse og klang ved hjelp av profesjonelle pedagoger. Dette gjør vi samtidig som vi innstuderer repertoaret med dirigenten.

Koret ledes kunstnerisk av en profesjonell dirigent i toppnivået i Norge, som har ansvar for korets kunstneriske utvikling og repertoar.

Vi i Le Voci legger stor vekt på vårt sosiale miljø. Vi tar godt imot nye sangere og hjelper dem med å lære nytt stoff. Vi tar et dannet glass for å feire en god konsert eller bare for å være sammen.

Le Voci ledes av og for korets sangere, og styret tilrettelegger konserter, øvelser, reiser, rekruttering, markedsføring, økonomi og sosiale samlinger.

Økonomien er god, og driften finansieres av kontingent fra sangerne, inntekter fra konserter og offentlige støtteordninger.

 

Le Voci Styre 2016

bottom of page