Venke Knutson

(Fra veldedighetskonserten i Nordstrand kirke.)